Corpo | Zhu Hongyu

2017 | FotoRio | Centro Cultural dos Correios | Rio de Janeiro

  • casa-2-imagem_Corpo-Zhu-Hongyu_04
  • casa-2-imagem_Corpo-Zhu-Hongyu_05
  • casa-2-imagem_Corpo-Zhu-Hongyu_06
  • casa-2-imagem_Corpo-Zhu-Hongyu_07
  • casa-2-imagem_Corpo-Zhu-Hongyu_08
  • casa-2-imagem_Corpo-Zhu-Hongyu_01
  • casa-2-imagem_Corpo-Zhu-Hongyu_02
  • casa-2-imagem_Corpo-Zhu-Hongyu_03
  •